Prywatne spory i sprawy szkodliwe dla całego społeczeństwa

Sprawy cywilne i karne różnicują się przedmiotem postępowań. Z tego powodu sprawy cywilne prowadzone są na podstawie Kodeksu cywilnego, a sprawy karne na podstawie Kodeksu karnego. Kodeksy są aktami normatywnymi, które zawierają zbiór przepisów, a także umożliwiają podejmowanie takiej samej metodyki działania w analogicznych sytuacjach.

Własność, inne prawa rzeczowe, zobowiązania i spadki

Aktem prawnym, który w istotny sposób systematyzuje stosunki cywilnoprawne występujące między równoprawnymi podmiotami, jest Kodeks cywilny. Jak wynika z dokumentu, podmiotami są osoby prawne oraz fizyczne. Akt ten jest zbiorem przepisów, które regulują stosunki o charakterze majątkowym i gospodarczym. Dokument został uchwalony 23 kwietnia 1964 roku i od tego czasu stanowi podstawowe źródło prawa cywilnego.

Kodeks Cywilny

Aktem prawnym, który w istotny sposób systematyzuje stosunki cywilnoprawne występujące między równoprawnymi podmiotami, jest Kodeks cywilny.

Kodeks cywilny wyjaśnia znaczenie wielu pojęć, wskazuje na obowiązujące zasady i przepisy prawa. Struktura kodeksu cywilnego opiera się czterech podstawowych księgach. Księga pierwsza zawiera część ogólną, w której zdefiniowane są czynności prawne, terminy i roszczenia. Charakteryzuje pojęcie własności i innych praw majątkowych, a także osób fizycznych, prawnych i przedsiębiorców. Druga księga wyjaśnia znaczenie własności i innych praw rzeczowych, a także omawia przepisy obowiązujące w tym zakresie. W księdze trzeciej można znaleźć wszystkie zasady dotyczące wszelkich zobowiązań. Regulują one m.in. działania związane ze sprzedażą, zawieranymi umowami, dostawami, darowiznami, poręczeniami, ugodami, zleceniami, i wiele innych kwestii. Natomiast księga czwarta bardzo szeroko omawia sprawy związane ze spadkiem. Wskazuje m.in. na obowiązujące przepisy w zakresie dziedziczenia ustawowego, prawa do zachowku, czy odpowiedzialności za długi.

Kary, środki karne i zabronione czyny

Najważniejszym aktem ustawodawczym w zakresie prawa karnego jest Kodeks karny. Dokument ten został uchwalony 06 czerwca 1997 roku. Składa się z trzech części. Pierwsza część, nazywana ogólną reguluje zakres odpowiedzialności karnej. Są tam przedstawione pojęcia i zasady dotyczące m.in. odpowiedzialności karnej, form popełnienia przestępstwa, obowiązujących kar, środków karnych, czy zasad wymiaru kary i środków karnych w Polsce.

Kodeks karny

Najważniejszym aktem ustawodawczym w zakresie prawa karnego jest Kodeks karny.

W kolejnych rozdziałach omówione są zagadnienia związane z powrotem do przestępstwa, ze zbiegiem przestępstw oraz łączeniem kar i środków karnych. Część ogólna omawia również środki zabezpieczające, przedawnienia, czy odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą. Część druga, nazywana szczególną zawiera wykaz kar i określa wymiar odpowiedzialności karnej dla wszystkich, określonych przez prawo przestępstw. Natomiast ostatnia część, wojskowa zawiera przepisy ogólne dotyczące żołnierzy, a także wykaz przestępstw i wymiar kary dla poszczególnych przestępstw popełnianych przez żołnierzy.

Kodeks cywilny znajduje zastosowanie w sprawach, z którymi możemy spotkać się na co dzień, a Kodeks karny wykorzystywany jest w sytuacjach, które mogą nieść negatywne skutki dla całego społeczeństwa. Jeden i drugi dokument jest niezwykle ważny i może być wykorzystywany w tej samej sprawie.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Prawo i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.